Det krokiga och det raka - en film om arkitekten Carl Nyren (2021) - filmstill