Digital-премия "Жара Music Awards 2020". Кинотеатр "Каро 11 Октябрь"