Гала-ужин "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света". Ресторан "Omega Roof Top"